Symposium woensdag 12 december 2018. Utrecht: stad van en voor echt iedereen !

Tientallen geïnteresseerden, waaronder enkele gemeenteraadsleden, verdiepten zich in dit vraagstuk.

Volgens recente cijfers van gemeente Utrecht groeit het aantal 55-plussers tot 2040 driemaal zo hard als het aantal 55-minners. Deze cijfers laten zien dat ook Utrecht sterk vergrijst.

Vraag is hoe de stad hierop is voorbereid?

Onderzoeksbureau AFEdemy had een verkenning gedaan naar de mate waarin Utrecht een stad is van en voor alle leeftijden. Op de bijeenkomst werden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd. Tot slot bedankte de voorzitter van de ACO allen die aan het symposium hadden bijgedragen.

Presentatie ACO Ouderen tellen mee in Utrecht!
Presentatie AFEdemy Utrecht een stad van en voor iedereen
Presentatie Cosbo Ouder worden in Utrecht
181212 Verslag symposium Utrecht een stad van en voor echt iedereen!