Hier komen de afmetingen

Welkom op het platform van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht

In Utrecht stellen we alle ingezetenen in de gelegenheid mee te doen en mee te denken. Daarnaast geven we bewoners de gelegenheid om hun stem te ontwikkelen en te laten horen richting andere partijen in de stad dan de gemeente. Cliëntraden en adviescommissies werken samen binnen het Maatschappelijk Netwerk Utrecht. Met deze onderlinge samenwerking versterken we de advisering en belangbehartiging in de stad en maken we het samen mogelijk dat Utrechters goed in de gelegenheid zijn om hun stem te laten horen. Zo worden ze betrokken en gestimuleerd mee te doen aan beleidsontwikkeling en –uitvoering en mee te denken.

Maatschappelijk Netwerk Utrecht bestaat uit: