Hier komen de afmetingen

Welkom op het platform van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht

Motto: meetellen, meedenken en meedoen.
Het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU) is een netwerk dat diverse Utrechtse organisaties, die maatschappelijke ondersteuning als doel hebben, bij elkaar brengt. Door de bundeling van kennis en kracht kunnen uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken op de kaart gezet worden, in het belang van inwoners van Utrecht. Elkaar kunnen vinden als het nodig is: dat is wat het MNU wil bereiken.
Maatschappelijk Netwerk Utrecht.

Rond de jaarwisseling 2018 – 2019 hielden de organisaties die gezamenlijk het MNU vormen, zich onder meer bezig met het gemeentelijk beleid rond het thema eenzaamheid.

Ter gelegenheid van het nieuwe jaar gaf COSBO-voorzitter Wim van Minnen een overzicht van wat er zoal speelt in de Domstad.
Over ouderen zei hij:  “Velen gaat het goed, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en pakken er verantwoordelijkheid bij door bij te dragen aan de samenleving. Bijvoorbeeld d.m.v. van vrijwilligerswerk, door mantelzorg te geven, gezond te leven. Ons gaat het er natuurlijk om te laten zien waar het beter kan en beter moet…..”

Zie voor zijn overzichtelijke exposé over de situatie in Utrecht:
https://cosbo-stad-utrecht.nl/2019-cosbo-in-de-buurt/

 Bij het Maatschappelijk Netwerk Utrecht zijn aangesloten:
Adviescommissie voor het ouderenbeleid Stad Utrecht
Adviescommissie LHBTI-Beleid
Cliëntenraad WMO Utrecht
COSBO Stad Utrecht
Saluti
Solgu
Vrijwilligersadviesraad
Platform Volwaardig Burgerschap GGZ Utrecht