Hier komen de afmetingen

Welkom op het platform van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht

Motto: meetellen, meedenken en meedoen.
Het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU) is een netwerk dat diverse Utrechtse organisaties, die maatschappelijke ondersteuning als doel hebben, bij elkaar brengt. Door de bundeling van kennis en kracht kunnen uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken op de kaart gezet worden, in het belang van inwoners van Utrecht. Elkaar kunnen vinden als het nodig is: dat is wat het MNU wil bereiken.
Maatschappelijk Netwerk Utrecht.

De Werkgroep Wonen maakt al een aantal jaren deel uit van het MNU. Vertegenwoordigd in de Werkgroep zijn COSBO Stad Utrecht, ACO, Saluti, SOLGU en de Cliëntenraad WMO. Zij zetten zich in meer en betere huisvesting van ouderen en mensen met een functiebeperking. Een recent succes is het toetsingskader Motie Woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen Dit kader is eind 2020 overgenomen door het College van B&W op basis van een gelijknamige motie van de Raad van Utrecht. Hier leest u meer over deze werkgroep.

 

Zie voor zijn overzichtelijke exposé over de situatie in Utrecht:
https://cosbo-stad-utrecht.nl/2019-cosbo-in-de-buurt/

 Bij het Maatschappelijk Netwerk Utrecht zijn aangesloten:
Adviescommissie voor het ouderenbeleid Stad Utrecht
Adviescommissie LHBTI-Beleid
WMO Cliëntenraad Utrecht
COSBO Stad Utrecht
Saluti
Solgu
Vrijwilligersadviesraad
Platform Volwaardig Burgerschap GGZ Utrecht

asdfasfd