Reactie van de Vrijwilligersadviesraad

Beste Rick van der Zweth,

Waar zijn we nu mee bezig. Je wilt een hele mooie en dankbare vrijwilligersfunctie omzetten naar een betaalde functie. Er zijn in Utrecht 100.000 vrijwilligers actief in allerlei mooie en belangrijke vrijwilligersfunctie. Allemaal even mooi en waardevol. Dat maakt Utrecht juist zo mooi, dat maakt Utrecht juist zo uniek. Utrecht functioneert zoals het functioneert dankzij al deze 100.000 vrijwilligers.
Welk probleem wil je hiermee nu oplossen. Hans Schut is doet echt onmisbaar werk. Hij is ondertussen het gezicht van de promotie van de U-pas. Wat hij doet is uniek. Maar zo zijn er nog meer. Welk probleem wil je nu voor hem oplossen? Het probleem van Hans Schut los je niet op door zijn vrijwilligersfunctie om te zetten naar een betaalde functie. Wat Hans Schut nodig heeft is erkenning en ondersteuning voor zijn belangrijke werk. En dat is veel meer dan die simpele vrijwilligersvergoeding. Wat Hans nodig heeft is erkenning en ondersteuning, bekijken hoe de continuïteit gewaarborgd kan worden.

De gemeente Utrecht is over het algemeen duidelijk over hun visie over vrijwilligersbeleid. Maar dan gaat het vaak over andere organisaties die ondersteund worden door de gemeente. Maar een eigen intern vrijwilligersbeleid voor hun  “eigen vrijwilligers” heb ik nooit gezien. Hier zou best wel een keer onderzoek naar gedaan kunnen worden. Wie zijn de “eigen vrijwilligers “van de gemeente? Zijn er vrijwilligers die mee denken en meewerken in projecten? Zijn adviesraden vrijwilligers van de gemeente?

Terugkomend op Hans Schut. In Utrecht hebben we een organisatie die verantwoordelijk is voor informatie voorziening. Die taak hebben ze van de gemeente voor de komende jaren gekregen. Dat is U-Centraal geworden. Laat U-centraal nu net een organisatie zijn met een helder en goed vrijwilligersbeleid. De vrijwilligersfunctie van Hans zou volgens mij perfect passen binnen deze organisatie. Het zou me niets verbazen als er al bij U-centraal mensen actief zijn op dit vlak.

Dus beste Rick, als je iets wil doen voor Hans dan zou ik hem in contact brengen met U-centraal. Dan kunnen ze samen bekijken hoe Hans ondersteund kan worden en hoe de continuïteit beter gewaarborgd worden. Dan kan Hans eindelijk de erkenning krijgen voor zijn zo waardevolle werk. Daar wordt iedereen beter van.

Dus beste Rick, het is heel mooi dat je wilt opkomen voor de vrijwilligers in Utrecht. De kruk waar Utrecht op drijft. Maar zorg dat de vrijwilligers hun werk vrijwillig kunnen blijven doen. Dat gaat niet vanzelf. Daar hebben ze zorg, hulp en ondersteuning bij nodig. Als we dat samen kunnen realiseren dan kunnen we ook de komende jaren blijven bouwen op al deze prachtige mensen.