220308-Ondertekening Actieplan ‘Een t(h)uis voor ouderen’

Op 8 maart 2022 was het zover. Liefst 13 organisaties en twee wethouders zetten in het Stadskantoor hun handtekening onder het Actieplan ‘Een t(h)uis voor ouderen’. Aan dit plan is een kleine twee jaar gewerkt. Het omvat een aantal acties om de vergrijzing van Utrecht in de komende jaren op te vangen. De urgentie is groot, zo erkent de gemeente. Het aantal 65-plussers in de stad neemt toe van 38.000 in 2021 naar 61.000 in 2040. Er komen niet alleen meer ouderen, de ouderen worden ook steeds ouder. Daarmee neemt ook de vraag naar ondersteuning toe.

Met het Actieplan verbinden de gemeente, huurders, zorginstellingen, ontwikkelaars, beleggers, initiatiefnemers, woningcorporaties, het zorgkantoor én de Werkgroep Wonen van het MNU zich aan een gezamenlijke aanpak van de gevolgen van de vergrijzing.

Het volledige Actieplan is te lezen via Raadsbrief Actieplan en Intentieovereenkomst Een (t)huis voor ouderen Utrecht – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).