Hier komen de afmetingen

Werkgroep Wonen

De Werkgroep Wonen bestaat sinds 2017 en werd ingesteld naar aanleiding van de bouwplannen voor de z.g. NPD-strook in de wijk Overvecht. De werkgroep kreeg voor elkaar dat daar een fors aantal woningen voor ouderen werd gebouwd. Bijna alle lid-organisaties van het MNU zijn in de Werkgroep vertegenwoordigd.

Het succes van de NPD-strook stimuleerde de Werkgroep om ook zijn invloed aan te wenden op andere bouwplannen in de stad. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bouw van de nieuwe wijk Merwede, waar tussen de 6.000 en 10.000 woningen komen. Naar aanleiding van de inspraakreacties van de werkgroep zijn de bouwplannen al enkele malen aangepast ten gunste van meer geschikte en betaalbare woningen voor senioren. Omdat het bij de beïnvloeding van bouwplannen steeds om dezelfde punten gaat, heeft de Werkgroep in 2020 een z.g. toetsingskader ontwikkeld. Doel van het Toetsingskader: Uitvoering woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen in Utrecht. is dat gemeente en bouwende partijen in de stad veel meer rekening gaan houden met de vraag van de groeiende groep senioren in Utrecht.

Eind 2020 is het kader n.a.v. een raadsmotie overgenomen door het College van B&W. Er volgden meer successen. In maart 2021 stelde de gemeente een Kopgroep in, met als ambitie de woonopgave voor senioren te versnellen. Aan deze Kopgroep nemen de belangrijkste betrokken partijen deel, met name ontwikkelaars, woningcorporaties en zorgleveranciers, en ook de Werkgroep Wonen.

Op woensdag 29 september heeft MNU Werkgroep Wonen een themabijeenkomst georganiseerd waar de gemeente de plannen van de Kopgroep heeft gepresenteerd, er ontstond een levendige discussie die geleid werd door Cees Grimbergen. Klik hier voor het verslag van die bijeenkomst.

Klik hier voor het archief van Werkgroep Wonen 

U kunt in contact komen met MNU Werkgroep Wonen door een mail te sturen naar mnu@stichting-pk.nl of bellen naar 06 – 53 49 91 17