Hier komen de afmetingen

Werkgroep Wonen

De Werkgroep Wonen maakt al een aantal jaren deel uit van het MNU. Vertegenwoordigd in de Werkgroep zijn COSBO Stad Utrecht, ACO, Saluti, SOLGU en de Cliëntenraad WMO. Zij zetten zich in meer en betere huisvesting van ouderen en mensen met een functiebeperking.

Het ontstaan van Werkgroep Wonen

Een recent succes is het Toetsingskader: Uitvoering woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen in Utrecht.

Dit kader is eind 2020 overgenomen door het College van B&W op basis van een gelijknamige Motie: Woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen. December 2020 van de Raad van Utrecht.

 

 

U kunt in contact komen met MNU Werkgroep Wonen door een mail te sturen naar mnu@stichting-pk.nl of bellen naar 06 – 53 49 91 17