Hier komen de afmetingen

Werkgroep Wonen

De Werkgroep Wonen maakt al een aantal jaren deel uit van het MNU. Vertegenwoordigd in de Werkgroep zijn COSBO Stad Utrecht, ACO, Saluti, SOLGU en de Cliëntenraad WMO. Zij zetten zich in meer en betere huisvesting van ouderen en mensen met een functiebeperking.

Een recent succes is het toetsingskader ‘Uitvoering woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen’. Dit kader is eind 2020 overgenomen door het College van B&W op basis van een gelijknamige motie van de Raad van Utrecht.

Beide documenten vindt u hierbij.
Toetsingskader 2021
Motie Woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen