Hier komen de afmetingen

Vrijwilligers Advies Raad

De Vrijwilligersadviesraad Utrecht (VAR) is een onafhankelijke adviesraad. De VAR heeft vijf leden die ervaring hebben in de verschillende sectoren van het vrijwilligerswerk, zoals we dat in Utrecht kennen.
De raad vindt het belangrijk, dat de gemeente en de gemeentelijke instellingen steeds kijken naar de effecten van het beleid op het werk van de Utrechtse vrijwilligers..
De raad wil een consistent vrijwilligersbeleid op terreinen als integratie en sociale zaken, en kijkt ook naar ontwikkelingen in het bedrijfsleven en het onderwijs. Belangrijk is participatie van sterke en zwakke vrijwilligers. Overal waar sprake is van vrijwillige inzet, wil de VAR meedenken en initiatieven ontplooien.

Advisering en het mede ontwikkelen van beleid vereisen een netwerk met vele onderlinge verbanden en relaties. Om beleid te beïnvloeden zijn contacten op allerlei terreinen nodig: politieke partijen, fracties, de wethouder, het college en ambtenaren.

De VAR volgt de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en gebruikt daarbij zijn netwerk als ‘vinger aan de pols’. Tevens wordt er gebruik gemaakt van het netwerk van de Vrijwilligerscentrale. Het is belangrijk de samenstelling en advisering voortdurend goed af te stemmen op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving.

Voor meer informatie kunt u vinden op de webpagina van de vrijwilligersraad en op https://www.vcutrecht.nl/vrijwilligers-advies-raad