Verslag bijeenkomst MNU d.d. 22 maart 2018

Donderdagmiddag 22 maart 2018 is er vanuit het Maatschappelijk Netwerk Utrecht een samenkomst geweest met als doel te komen tot een betere afstemming tussen de cliëntenraden en de buurtteams. Er is besproken hoe de inbreng van cliënten en de manier van werken van de Buurtteams beter kan en omgekeerd, hoe  de buurtteams beter gebruik kunnen maken van kennis en ervaring van cliënten.

Hieronder staat het verslag van de bijeenkomst.

Verslag bijeenkomst MNU op 22 maart 2018