Hier komen de afmetingen

U op leeftijd

U op leeftijd (voorheen COSBO-ACO) staat voor het seniorenbelang in Utrecht-Stad. De organisatie zet zich in om alle senioren in de gemeente Utrecht een volwaardige plek te geven. Want senioren zijn van grote waarde voor de samenleving.

 U op leeftijd draagt onderwerpen als zorg, wonen, vervoer en informatie aan op plekken waar beslissingen worden genomen. Deskundige vrijwilligers in werkgroepen en netwerken zijn een antenne in Utrecht en onderzoeken waar senioren tegenaan lopen. Als een probleem meer senioren raakt, gaan ze ermee aan de slag. Zij spreken senioren die het betreft en brengen beleidsmakers met hen in contact.

U op leeftijd organiseert bijeenkomsten en wil verbinden, inspireren en aanjagen. Dit gebeurt vóór en dóór senioren. Alles om Utrecht aantrekkelijk te houden voor wie een dagje ouder wordt.

 U op leeftijd
Churchilllaan 11 – 1e etage
3527 GV Utrecht
06 8350 5096
info@uopleeftijd.nl
www.uopleeftijd.nl