Hier komen de afmetingen

Verhuisadviseur

Een ouderenverhuisadviseur voor particuliere koop- en huursector.

Bij het MNU is de vraag van de gemeente binnengekomen om mee te denken over het verder ontwikkelen van de functie van Ouderenverhuisadviseur.

“De verhuisadviseur Utrecht werkt op dit moment alleen voor ouderen in een sociale huurwoning met een verhuiswens naar een andere huurwoning. De gemeente onderzoekt nu of het zin heeft deze werkzaamheden uit te breiden naar alle senioren met een verhuiswens (ook die in een koopwoning wonen). De gemeente Nieuwegein kent al een dergelijke verhuisadviseur. Daar is ook mee gesproken, maar omdat het MNU ook ideeën/suggesties heeft over een dergelijke functie, willen we ook met het MNU praten. “.

Overleg en informatie volgt nog. Hieronder de ondersteunende documenten:

Raadsbrief Motie over verhuisadviseur 30 oktober 2017

Uitvoeringsplan Stedelijke Agenda Ouderen

Motie 91

Info en Bijdragen meepraters Uitvoeringsplan Stedelijke Agenda Ouderen

Bijlage bij brief Uitvoeringsplan Stedelijke Agenda Ouderen