Hier komen de afmetingen

Hulp bij Huishouden

Sinds dit voorjaar wordt door ons stapsgewijs gewerkt aan het verbeteren van de Hulp bij het Huishouden (HbH). Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in mei dit jaar werd al voorgesteld om het aantal basisuren HbH te verruimen en de dienstverlening te verbeteren. De Gemeente Raad heeft met motie 2016/129 “Maatwerk voor iedereen” verzocht om na de zomer de Raad een voorstel te doen toekomen over hoe de verdere aanpassingen in de hulp bij het huishouden worden vormgegeven en op welke wijze maatwerk wordt toegepast.

Het voorstel met beleidsaanpassingen hebben we begin september ontvangen, gezamenlijk met het onderzoek en de aanbevelingen van de Rekenkamer Utrecht en het objectieve onderzoek naar de urennorm.
Document: Raadbrief aanpassingen hbh beleid (06092016) 6 september 2016

Dit voorstel is uitgebreid besproken tijdens een raadsinformatie avond. Ook de WMO-cliëntenraad  heeft hierbij ingesproken.
Document: Reactie geschreven t.b.v. de ria

Bij de bespreking van deze stukken is tijdens de commissie M&S van 6 oktober jl. toegezegd dat een aantal punten nader uit te werken in een operationeel verbeterplan. Tevens zou er een nieuwe set van beleidsregels komen waarin zichtbaar is gemaakt wat er gewijzigd is.

Document :
Commisiebrief verbetering dienstverlening hbh en andere wmo voorzieningen
Document : Plan verbeteringen hbh
Document : Track en trace versie beleidsregels WMO 2016

De voorgestelde verbeteringen zullen gefaseerd worden opgepakt en doorgevoerd. Wij zullen dit proces op de voet volgen en u via deze webpagina informeren over het vervolg.

Reactie enquete evaluatie wijziging beleid HBH

Verkennende evaluatie gewijzigd beleid HbH
Interview Niek Dijkmans
Vrijdag 24-11-2017 van 13.00 – 13.30 uur
Stadskantoor Utrecht

 

 

 

 

 

 

Een gedachte over “Hulp bij Huishouden”

Reacties zijn gesloten.