Hier komen de afmetingen

Thema’s

Vanuit het Maatschappelijk Netwerk Utrecht worden projecten opgezet op diverse thema’s, waarin de organisaties die deelnemen in het netwerk in wisselende samenstelling activiteiten ontplooien. Hieronder ziet u een overzicht van de projecten.

Verhuisadviseur

Een ouderenverhuisadviseur voor particuliere koop- en huursector.

Bij het MNU is de vraag van de gemeente binnengekomen om mee te denken over het verder ontwikkelen van de functie van Ouderenverhuisadviseur.

“De verhuisadviseur Utrecht werkt op dit moment alleen voor ouderen in een sociale huurwoning met een verhuiswens naar een andere huurwoning. De gemeente onderzoekt nu of het zin heeft deze werkzaamheden uit te breiden naar alle senioren met een verhuiswens (ook die in een koopwoning wonen). De gemeente Nieuwegein kent al een dergelijke verhuisadviseur. Daar is ook mee gesproken, maar omdat het MNU ook ideeën/suggesties heeft over een dergelijke functie, willen we ook met het MNU praten. “.

Overleg en informatie volgt nog. Hieronder de ondersteunende documenten:

Uitvoeringsplan Stedelijke Agenda Ouderen

Motie 91

Info en Bijdragen meepraters Uitvoeringsplan Stedelijke Agenda Ouderen

Bijlage bij brief Uitvoeringsplan Stedelijke Agenda Ouderen

Cultuur Sensitief Werken

Het project diversiteit is gestart op 1 april 2016 en zal naar verwachting worden afgerond eind maar 2017. Meer informatie vindt u op de projectpagina Cultuur Sensitief werken.

Wonen

Binnen het thema ‘Wonen’ zijn twee projecten gestart:

  1. Project Hart van Overvecht (Zienswijze voor het St. Programma van Eisen NPD-strook Overvecht)
  2. Project Motie 2015/39 (Bijeenkomst op 2 december 2016)

Meer informatie op de projectpagina Wonen.