Hier komen de afmetingen

Solgu Utrecht gewoon voor iedereen !

Het Solgu (Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht) is een organisatie die werkt in het belang van Utrechters met een chronische ziekte of lichamelijke handicap in Utrecht. Sinds 1976 gesprekspartner van lokale politiek, lokale overheid en lokale marktpartijen als werkgevers, woningcorporaties, Toerisme Utrecht, horeca, winkeliers, openbaar vervoersbedrijven, etc.

Uitgangspunt: gelijkwaardige deelname aan de samenleving.

Solgu-bestuursleden zijn ervaringsdeskundig in het leven met een lichamelijke beperking of chronische ziekte, bij zichzelf of bij naasten.

Het Solgu is een kleine organisatie met als beleidsvelden: werk, inkomen, scholing, toegankelijkheid, mobiliteit, huisvesting, WMO en welzijn. Er is een klein secretariaat en voor tijdelijke projecten worden soms extra medewerkers aangetrokken. Alle beleidsmedewerkers werken aan beeldvorming, die hard nodig is om mensen in organisaties stil te laten staan bij de vraag: zijn wij bereikbaar en beschikbaar voor iedereen? Pas dan gaat men nadenken over wat eventueel anders moet, waar het Solgu bij kan adviseren.

Belangrijk zijn de ruim 60 vrijwilligers in de stad. Zij helpen ondermeer bij voorlichting en bij toegankelijkheidstesten en informeren het Solgu over zaken die spelen in de buurt of in de stad.

Het Solgu wil een stad waar het vanzelfsprekend is dat iedereen gewoon zijn leven kan leiden. Een Utrecht dat goed is ingericht voor ons allemaal.

Utrecht gewoon voor iedereen.

Meer informatie over Solgu vindt u op www.solgu.nl