Hier komen de afmetingen

Saluti

Saluti is een onafhankelijk adviesorgaan dat in 2003 is ingesteld door de gemeente Utrecht. Saluti heeft tien leden die allemaal wonen of werken in Utrecht. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over integratie en diversiteit in de Utrechtse samenleving. De adviezen die Saluti uitbrengt bestrijken alle beleidsterreinen die te maken hebben met diversiteit en integratie, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, het emancipatie-, jeugd- en woonbeleid.

Naast het adviseren van het gemeentebestuur levert Saluti een bijdrage aan het maatschappelijke debat over interculturalisatie, bijvoorbeeld door het organiseren van debatten. Het uiteindelijke doel van Saluti is dat de diversiteit van de Utrechtse bevolking voldoende tot zijn recht komt in de beleidsontwikkeling en -uitvoering van de gemeente Utrecht, zodat het beleid goed wordt afgestemd op deze samenleving.

Belangrijk zijn de commissies en het deskundigennetwerk.
De adviezen bereidt Saluti voor in commissies die bestaan uit leden en (ervarings)deskundigen uit het netwerk van Saluti. Op deze manier zorgt Saluti voor voldoende expertise, zowel op beleidsmatig en bestuurlijk vlak als op praktijkgebied. Doordat altijd mensen van buiten Saluti lid zijn van een commissie borgt Saluti de betrokkenheid van de Utrechtse samenleving.

Saluti is bereikbaar via: salutiutrecht@gmail.com
en www.salutiutrecht.nl