Hier komen de afmetingen

Platform Volwaardig Burgerschap GGZ Utrecht

Logo platform volwaardig burgerschap ggz utrecht

Het Platform Volwaardig Burgerschap zet zich in voor een inclusieve samenleving voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Een samenleving die voor alle mensen toegankelijk is. Wij werken in de regio midden westelijk Utrecht, zijn lid van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht en werken nauw samen met de Achterkant.

Samenstelling:
Platform Volwaardig Burgerschap GGZ is een samenwerkingsverband van: Cliëntenraad Kwintes, Cliëntenbond, Patiëntenraad en Familieraad Altrecht, Steunpunt GGZ Utrecht, Wegloophuis Psychiatrie, Ypsilon, Anoiksis en Labyrint in Perspektief

Activiteiten
Samenwerken en krachten bundelen
Ruimte creëren waarbinnen de mensen met psychische problemen kunnen herstellen
Gezamenlijke belangen bij de gemeente(n) en andere instellingen behartigen
Initiatieven nemen die onze doelstelling ondersteunen
Samen de instrumenten ontwikkelen en de ondersteuning realiseren om aan de samenwerking inhoud te geven

Meer informatie vindt u op de website www.volwaardigburgerschap.nu
Verder kunt u informatie verkrijgen via E-mailadres info@volwaardigburgerschap.nu