Hier komen de afmetingen

Participatie tafels

De motie “Ook toegankelijke zorg maken we samen” gaat in op de inzet van ervaringsdeskundigheid Hierover door Cliëntenraad WMO Utrecht gesproken met het initiatief Zorgverslimming. Een van de conclusies van dit gesprek was dat we als we het hebben over ervaringsdeskundigheid we ons vooral concentreren op het ophalen van ervaringen. We zijn van plan een pilot te starten waarbij de nadruk meer komt te liggen op het inzetten van ervaringsdeskundigheid voor het bedenken van oplossingen.

We zijn van plan een groep samen te stellen die we incidenteel kunnen vragen bij ons aan tafel aan te schuiven om over een specifiek onderwerk mee te praten.

Nadere informatie volgt.