Hier komen de afmetingen

Webpagina Cliëntenraad Wmo

De Cliëntenraad Wmo adviseert de gemeente bij het maken van beleid over Wmo voorzieningen en de uitvoering daarvan.

De leden brengen vanuit de praktijk ervaringen in die belangrijk zijn bij het maken van beleid. Lees hier het concept Jaarplan WMO-CR 2018

Actuele Onderwerpen

Zorgen om problemen bij zorgorganisatie Careyn
Informatie over Careyn vindt u hier

Eigen bijdrage WMO
Informatie over de eigen bijdrage WMO vindt u hier

Hulp bij huishouden
Informatie over verbeterplan Dienstverlening vindt u hier

Participatie tafels
Zorgverslimming en de Cliëntenraad Wmo gaan met elkaar in gesprek om te bekijken op welke wijze ervaringsdeskundigheid (wellicht beter) ingezet kan worden en gaan hiertoe een voorstel ontwikkelen om verder met de gemeente te bespreken.
Informatie hierover vindt u hier

Leestafels
Het inzetten van ervaringsdeskundigheid bij de beoordeling van folders en andere WMO gerelateerde teksten.
Informatie hierover vindt u hier

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven van, voor en over de Cliëntenraad WMO Utrecht
Informatie hierover vindt u hier

Vergaderdata en verslagen

De cliëntenraad Wmo vergadert eens in de 6 weken. Zij bespreekt onderwerpen die belangrijk zijn voor voorzieningen die de gemeente verstrekt. De cliëntenraad Wmo geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de gemeente.

Een overzicht van de vergaderdata vindt u hier
Een overzicht van de verslagen vindt u hier

Leden

De leden van de Cliëntenraad Wmo worden benoemd voor 4 jaar. Daarna volgt eventueel eenmalig een nieuwe benoeming voor 4 jaar. Voor deelname in de Cliëntenraad Wmo ontvangen de leden een vergoeding van de gemeente.

In de Cliëntenraad Wmo zitten vertegenwoordigers van belangenorganisaties en burgers die niet bij een organisatie zijn aangesloten.

De leden van de Cliëntenraad Wmo vindt u hier

Contactgegevens

Clientenraad WMO
Pieterskerkhof 17
3512 JR  UTRECHT
Tel. 06 -53 49 91 17 (via Maatschappelijk Netwerk Utrecht)
E-mail:

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *