Hier komen de afmetingen

Webpagina Cliëntenraad Wmo

De Cliëntenraad WMO adviseert de gemeente bij het maken van beleid over WMO voorzieningen en de uitvoering daarvan.

De leden brengen vanuit de praktijk ervaringen in die belangrijk zijn bij het maken van beleid. Lees hier het concept Jaarplan WMO-CR 2018

Actuele Onderwerpen

Vergaderdata en verslagen

De cliëntenraad WMO vergadert eens in de 6 weken. Zij bespreekt onderwerpen die belangrijk zijn voor voorzieningen die de gemeente verstrekt. De cliëntenraad WMO geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de gemeente.

Een overzicht van de vergaderdata vindt u hier
Een overzicht van de verslagen vindt u hier

Leden

De leden van de Cliëntenraad WMO worden benoemd voor 4 jaar. Daarna volgt eventueel eenmalig een nieuwe benoeming voor 4 jaar. Voor deelname in de Cliëntenraad WMO ontvangen de leden een vergoeding van de gemeente.

In de Cliëntenraad WMO zitten vertegenwoordigers van belangenorganisaties en burgers die niet bij een organisatie zijn aangesloten.

De leden van de Cliëntenraad WMO vindt u hier
_Groepsfoto 2 voor website

Contactgegevens

Voorzitter Saskia van Veen-Batenburg
Rechtstreeks te benaderen via mailadres: wmoclientenraadutrecht@gmail.com
Secretariaat Cliëntenraad WMO
Pieterskerkhof 17
3512 JR  UTRECHT
Tel. 06 -53 49 91 17 (via Maatschappelijk Netwerk Utrecht)
E-mail: cr.wmo@u-centraal.nl
Website: www.maatschappelijknetwerkutrecht.nl/clientenraad-wmo

 

 

Oudere onderwerpen:
*Zorgen om problemen bij zorgorganisatie Careyn
Informatie over Careyn vindt u hier
*Eigen bijdrage WMO
Informatie over de eigen bijdrage WMO vindt u hier
*Hulp bij huishouden
Informatie over verbeterplan Dienstverlening vindt u hier
*Participatie tafels
Zorgverslimming en de Cliëntenraad Wmo gaan met elkaar in gesprek om te bekijken op welke wijze ervaringsdeskundigheid (wellicht beter) ingezet kan worden en gaan hiertoe een voorstel ontwikkelen om verder met de gemeente te bespreken.
Informatie hierover vindt u hier
*Leestafels
Het inzetten van ervaringsdeskundigheid bij de beoordeling van folders en andere WMO gerelateerde teksten.
Informatie hierover vindt u hier
*Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven van, voor en over de Cliëntenraad WMO Utrecht
Informatie hierover vindt u hier
*