Hier komen de afmetingen

Webpagina LHBT

De Regenboogagenda is het actieplan van gemeente om de zichtbaarheid, veiligheid en acceptatie te vergroten van LHBT’s in Utrecht. Het actieplan loopt van 2014 – 2018.
Lees het actieplan hier

De adviescommissie LHBT-beleid volgt de uitvoering van de Regenboogagenda op de voet.
In oktober 2016 bracht de commissie een tussenrapportage uit. Hoe staat het met de uitvoering van het actieplan.
Lees de tussenrapportage hier

Het college van B&W stuurde in januari 2017 een antwoord op die tussenrapportage van de commissie.
Lees het antwoord van het college van B&W hier

De vergaderingen van de adviescommissie LHBT-beleid zijn openbaar.
Vergaderdata in 2017:
24 januari
14 maart
14 juni
23 augustus
25 oktober
13 december

Wilt u langskomen, stuur een e-mail naar lhbtadviescieutrecht@gmail.com