Hier komen de afmetingen

Maatschappelijk Netwerk Utrecht

Motto: meetellen, meedenken en meedoen.

Het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU) is een netwerk dat diverse Utrechtse organisaties, die maatschappelijke ondersteuning als doel hebben, bij elkaar brengt. Door de bundeling van kennis en kracht kunnen uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken op de kaart gezet worden, in het belang van inwoners van Utrecht. Elkaar kunnen vinden als het nodig is: dat is wat het MNU wil bereiken.

Samenstelling:
Organisaties die zich hebben gebundeld in het MNU kunnen belangenbehartiger, adviesorgaan, platform of een netwerk zijn. Ze komen op voor Utrechters met een specifieke achtergrond, leeftijdsgroep, beperking, of een andere seksuele of genderidentiteit .

Op de website van het MNU heeft iedere deelnemende organisatie een pagina waarop informatie te vinden is over het doel van de organisatie en de contactgegevens voor meer informatie. Het platform staat open voor nieuwe deelnemers die van mening zijn aan te kunnen sluiten bij gezamenlijke projecten.

Doel:
Het MNU is een middel om organisaties die zich met vergelijkbare problemen bezig houden te verbinden en samen te laten werken. Door de bundeling ontstaat een krachtige netwerkorganisatie met een brede kijk.

Meer informatie over de activiteiten en het ontstaan van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht en van de deelnemende organisaties vindt u op deze website.

Contactgegevens:
Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU)
Postadres: Pieterskerkhof 16
3512 JR  UTRECHT
mnu@stichting-pk.nl
Tel. 06 – 53 49 91 17