Bijeenkomst over Activering en het bestrijden van eenzaamheid

Datum: 18 april 2019

Tijd: 13.30 - 16.30 uur

Locatie: Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40 te Utrecht

Activering en het bestrijden van eenzaamheid zijn belangrijke thema’s. Vele organisaties, bemenst door professionals tot vrijwilligers en alle mogelijke combinaties, houden zich hiermee bezig. De vraag is hoe je mensen weet te bereiken en vooral wat je moet doen om mensen met elkaar of met professionals tot activering te brengen. Wat moet je doen zodat iedereen zijn/haar eigen weg weer weet te vinden? Elke organisatie heeft hierbij zijn goede en minder goede ervaringen. Wat werkt en wat niet?

Het Maatschappelijk Netwerk Utrecht wil over die ervaringen in vervolg op de bijeenkomst van maart 2018 het gesprek voeren. Contacten met de buurtteams zijn daarvoor essentieel.  Met hen en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en belangenbehartigers willen we het gesprek verder voeren. Velen steken veel tijd, energie en geld in activering en doen ervaringen op. Van belang is kennis te nemen van elkaars ervaringen en informatie uit te wisselen tussen organisaties zodat we allemaal van elkaar kunnen leren.

Centraal staat de vraag wat nodig is om mensen uit hun schulp te helpen kruipen? Wat zijn daarbij ervaringen die helpen en wat doe je vervolgens om mensen een vervolgstap te doen maken? Welke organisatie moet aanwezig zijn in een wijk/buurt om een en ander te doen slagen?

Het Maatschappelijk Netwerk Utrecht wil hierover het gesprek arrangeren op:

Donderdag 18 april van 13.30 tot 16.30 uur
(inloop vanaf 13.00 uur)

Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, Utrecht

Het MNU is een netwerk van belangenbehartigers, adviesorganen en cliëntenorganisaties. Wij hopen mensen en organisaties bijeen te brengen om ervaringen uit te wisselen over vormen van activering.  Ervaringen van de buurtteamorganisatie zijn daarbij van het grootste belang, maar niet als enige.

Wij hopen op de aanwezigheid van veel vertegenwoordigers van organisaties die met dit vraagstuk worstelen om tot een zo breed mogelijke uitwisseling van kennis en ervaring te komen.

Namens het kernteam van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht,
Wim van Gelder (voorzitter)
Niek Dijkmans (VAR)

U kunt zich hier aanmelden