Hier komen de afmetingen

Cosbo Stad Utrecht

COSBO-Stad-Utrecht is opgericht in 1975 en behartigt de belangen van alle ouderen in Utrecht. Dat zijn ruim 33.000 mensen, ongeveer 10 % van alle Utrechters.

De missie van COSBO is eraan bij te dragen dat alle ouderen in deze stad hun leven invulling kunnen geven zoals zij dat zelf wensen, en adequate en goede ondersteuning krijgen als dat nodig is.

De rol die COSBO daarbij heeft is informerend, signalerend, beïnvloedend, initiërend en verbindend. Er wordt contact onderhouden met alle organisaties die in Utrecht werken voor en met ouderen.

De activiteiten van COSBO zijn gericht op de hoofthema’s Informatievoorziening, Wonen/zorg/welzijn en Financiën. Op het gebied van mobiliteit en toegankelijkheid werkt COSBO onder meer samen met het Solgu. COSBO heeft nauwe relaties met lokale ouderenbonden of vergelijkbare ledenorganisaties, en ook met diverse migrantengroepen. De activiteiten met en voor ouderen alsmede de vele contacten met allerlei organisaties versterken de verbinding met de achterban.

Meer informatie over het werk van COSBO: http://cosbo-stad-utrecht.nl/
Contact: 030 – 29 65 108  of info@cosbo-stad-utrecht.nl