Hier komen de afmetingen

Cosbo Stad Utrecht

COSBO-Stad-Utrecht wil als belangenbehartiger de verbinding leggen tussen ouderen en de gemeente en andere instanties, bijvoorbeeld in de zorg en huisvesting. Daarbij kijken we op de eerste plaats naar kwetsbare ouderen, zoals oudere migranten, LHBTIQ+, minima en niet-digivaardigen. Naarmate de jaren vorderen, neemt de kwetsbaarheid bij iedereen toe. Zo maken we ons hard voor de belangen van alle senioren in Utrecht. We doen dit in samenwerking met tal van organisaties die dezelfde doelen nastreven.

Speerpunten
In de komende periode ligt onze focus op vijf speerpunten. Zo werken we als kleine speler gericht mee aan een inclusieve, senior-vriendelijke stad Utrecht. De speerpunten zijn:

  • Wonen
  • Zorg
  • Preventie en welzijn
  • Informatie en communicatie
  • Vervoer

Binnen deze speerpunten zal COSBO-Stad-Utrecht

  • actief signalen opvangen uit de diverse groepen ouderen;
  • deze signalen doorgeven en vertalen naar concrete adviezen;
  • de gemeente en anderen bevragen en stimuleren om op die punten actie te ondernemen.

COSBO richt zich op collectieve belangen van ouderen. De lokale afdelingen van de landelijke ouderenbonden behartigen de individuele belangen van hun leden.

Meer informatie over het werk van COSBO: http://cosbo-stad-utrecht.nl/
Contact: 06 83 5050 96 of info@cosbo-stad-utrecht.nl