Hier komen de afmetingen

Cliëntenraad WMO

De Cliëntenraad Wmo adviseert de gemeente bij het maken van beleid over alles wat te maken heeft met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Die wet maakt de gemeente verantwoordelijk voor het toekennen van zeer uiteenlopende zaken als vervoer voor mensen die slecht ter been zijn, voorzieningen in huis voor mensen met een handicap, spreekuren bij de buurtteams en bijvoorbeeld hulp en begeleiding van mensen die niet in alle opzichten zelfstandig kunnen leven.

De Cliëntenraad WMO kijkt naar wat de gemeente van plan is maar ook naar hoe het wordt uitgevoerd.

Samenstelling
De mensen in de Cliëntenraad WMO weten waar zij het over hebben. Sommigen hebben zelf te maken met een beperking, anderen zijn afgevaardigd door bijvoorbeeld een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, het steunpunt mantelzorg of zijn ouders van kinderen met een beperking.

De leden brengen vanuit de praktijk ervaringen in, die belangrijk zijn bij het maken van beleid. De Cliëntenraad WMO vergadert eens in de zes weken. Zij bespreekt onderwerpen die belangrijk zijn voor voorzieningen die de gemeente verstrekt. De Cliëntenraad WMO geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de gemeente Utrecht.

Meer informatie kunt u opvragen via de voorzitter Saskia van Veen-Batenburg.
Saskia is bereikbaar via mail: wmoclientenraadutrecht@gmail.com  of via het secretariaat cr.wmo@u-centraal.nl of via de Webpagina van Cliëntenraad WMO