Hier komen de afmetingen

Adviescommissie Ouderenbeleid

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid stad Utrecht (ACO) staat voor kwaliteit van leven van ouderen. Dit wil zij bereiken door de kwaliteit van het beleid voor ouderen en beleid dat ouderen raakt te verbeteren. Naast beleid gaat het vooral om de uitwerking daarvan in de praktijk.

Samenstelling
De ACO is een netwerkorganisaties bestaande uit circa 25 leden. Zij vertegenwoordigen alle ouderen in de stad via ouderenorganisaties vanuit verschillende migrantengroepen, ouderenbonden en onafhankelijke ouderen en cliënten van verpleeg en verzorgingshuizen. Naast ouderen -en dat is uniek- nemen ook diverse organisaties deel aan de ACO. Organisaties die voor of met ouderen werken, zoals woningcorporaties, thuiszorginstellingen en verpleeghuizen, vakbonden, huisartsen, een GGZ instelling en dergelijke. Ook contactpersonen van gemeentelijke diensten zijn nauw betrokken bij de ACO.

Activiteiten
Om de kwaliteit van leven van ouderen waar nodig te verbeteren, agendeert de ACO tijdens haar maandelijkse bijeenkomsten actuele thema’s die voor ouderen belangrijk zijn. Daarnaast brengt zij adviezen uit over aspecten van (uitvoering van) het ouderenbeleid aan de gemeente en andere instellingen. Advisering gebeurt door middel van schriftelijke en mondelinge adviezen. Zo veel mogelijk samen met andere organisaties. Maar ook door in een vroeg stadium met de gemeente mee te denken over ontwikkelingen op het gebied van zorg, wonen, welzijn, openbaar vervoer en dergelijke.

www.aco-utrecht.nl

Contactgegevens:
Mail: info@aco-utrecht.nl
Tel. 06 – 30 32 92 31