Hier komen de afmetingen

Seniorenplatform ACO

 

ACO biedt een Platform aan senioren, organisaties die actief zijn voor senioren, beleidsmakers en deskundigen met als doel ervaringen uit te wisselen, initiatieven te delen én onderwerpen te agenderen die van belang zijn voor senioren in Utrecht. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit, zorg en wonen.

De ACO is in 1990 ontstaan als Advies Commissie Ouderen om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het seniorenbeleid in Utrecht door de gemeente Utrecht en organisaties die zich richten op senioren daarover te adviseren.

Het zwaartepunt van Platform ACO ligt nu op het bijeenbrengen en verbinden van Utrechtse senioren, organisaties die werkzaam zijn voor senioren en beleidsmakers rond thema’s die Utrechtse senioren belangrijk vinden. Om te bepalen welke thema’s en vragen dit zijn, is het plan om een Seniorenpanel op te richten. Daarnaast organiseert ACO regelmatig themabijeenkomsten evenals een jaarlijks symposium.

Meer informatie is te vinden op de website www.aco-utrecht.nl

Contactgegevens:
Mail: info@aco-utrecht.nl
Tel. 06 – 30 32 92 31